Bạn chỉ phải mất 10-20% chi phí quảng cáo!

Không truy cập, không mất phí

Chúng tôi sẽ cài đặt chiến dịch, thiết kế banner, chạy quảng cáo, tối ưu chi phí. Bạn chỉ thanh toán khi ai đó nhấp vào quảng cáo để truy câp trang web của bạn hoặc gọi cho bạn. Nói cách khác là khi quảng cáo của bạn đang hoạt động.

Bắt đầu với bất kỳ ngân sách nào

Số tiền đầu tư tùy thuộc vào bạn. Chỉ cần bắt đầu với ngân sách hàng ngày bạn hài lòng, sau đó điều chỉnh khi bạn sử dụng sau này. Nhiều doanh nghiệp có khởi đầu đúng đắn với ngân sách ít nhất là 50.000 VND - 150.000 VND một ngày. Chúng tôi sẽ chỉ thu phí 10-20% cho chi phí quảng cáo của bạn, bạn hoàn toàn không phải làm gì cả.

Hỗ trợ qua điện thoại miễn phí:
01666 232 573

Hỗ trợ qua điện thoại miễn phí: 01666 232 573 *

 
Báo cáo và biểu đồ dễ đọc cho thấy cách quảng cáo của bạn đang hoạt động trong Google AdWords

 Số nhấp chuột  Chi phí

Quảng cáo Số nhấp chuột Chi phí Giá mỗi nhấp chuột trung bình

Dịch vụ truyền thông
Hãy tìm đến chúng tôi.
Cách hoàn hảo để bắt đầu một ngày của bạn.

AdWords.MediaZ.vn
3057 3057000 VND 1000 VND

Bạn luôn nắm quyền kiểm soát

Có hợp đồng để đảm bảo tính chuyên nghiệp

Nếu bạn cần hợp đồng công việc cũng như hợp đồng bảo mật, chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào.

Đặt ngân sách linh hoạt

Dễ dàng đặt số tiền bạn sẵn sàng trả mỗi lần có ai đó nhấp vào quảng cáo của mình. Và sau đó, bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Tùy chọn thanh toán đơn giản

Chi phí quảng cáo chạy trực tiếp trên tài khoản của bạn hoặc của MediaZ.

Báo cáo cập nhật tới từng phút

Bất kể đó là lượt truy cập trang web, lượt đến cửa hàng, bán hàng trực tuyến, yêu cầu điện thoại hay đăng ký bản tin, công cụ theo dõi luôn hiển thị cho bạn những gì Google AdWords đang phân phối.